Dagens morgensøkt. Jeg tok en gammel mislykket akvarell, skylte den under springen og løsnet noe av malingen med en pensel. Deretter tørket jeg papiret og malte så over.

Jeg har tidligere arbeidet med rosemalingsmønstre i animasjonen Combating Decorative Flowers, så derfor tok jeg utgangpunkt i et tidligere stillbilde som utgangunkt for morgenens akvarelloppvarming.