Joda, jeg har en svakhet for å sette enkle, daglige mål og se hva som kommer ut av det. Denne uken er det 3D, med utgangpunkt i en grunnform, modellert og bearbeidet i programmet Blender som legges ut.Her er gårdagens form, – en kule som er duplisert og gjort noe tranparent.

Det er rene former uten farger og teksturer som jeg vil lage et bilde av og poste daglig denne uken. Ved å lage disse daglige oppgavene, får jeg ofte ideer til former eller metoder som senere benytter i kunstprosjektene, om det er i 3D animasjon, tegning eller akvarell.