Her er opprinnelig fem 3D kuber oppå hverandre, så skalert og vridd der formene møtes.

Fra i går ligger et bilde med kuleformer, Daglig 3D form: kuler.

Denne uken lager jeg daglig en rask 3D form, som en skisse, med utgangpunkt i en grunnform.