I dag er det kun søknadsskriving som står på agendaen. De fleste billedkunstnere over det ganske land, sitter nok med de samme skjemaene fra NBK for å argumentere gjennom tekst og bilder hvorfor akkurat de skal få en av stipendene som vi alle søker om i disse dager.

Om du trenger litt gode råd på veien, så hadde Marit Paasche et foredrag om nettopp det å skrive prosjektbeskrivelse for Forbundet Frie Fotografer. Link til referatet  i pdf her: TIPS TIL EN GOD PROSJEKTBESKRIVELSE, REFERAT FRA FOREDRAG AV MARIT PAASCHE FFF 30. SEPT 10

Ønsker alle gode kollegaer lykke til med arbeidet!

Tidligere aktuelt innlegg: Skrivetips for nye bloggere, til søknadskriving og generelt for å komme i gang

*