Som en forberedelse til å lage storyboard til animasjonen ”Corridor of Uncertainty”, er det i første omgang viktig å ta opp igjen tegninga. Derfor er det nå innført daglige oppvarmingstegninger i Studio. Om de har stor offentlig interesse er jeg mer usikker på, men det er vanskeligere å skulke unna når man gjør noe synlig og offentlig.

I går skrev jeg om hvordan jeg skal komme i gang med det nye animasjonsprosjektet. At jeg vil gjøre mer i forberedelsesfasen. Skrive manus og tegne storyboard, alt planlagt ned til hvert sekund i den endelige animasjonen, før jeg går i gang med arbeidet å lage modeller og scener i 3D programmet Blender.

Grunnen til dette forsøket er at jeg gjerne vil utvide produksjonen ved å kunne bruke andre animatører og 3D modellerere i senere prosjekter. Får å få finansiert animasjonene tror jeg det er til hjelp å kunne vise et tydligere bilde av ideen ved hjelp av manus og storyboard, og mer jobbing med tegning er heller ikke noe minus.

Les forrige innlegg her: Storyboard og forberedelse til animasjon