Visuell improvisasjon nr. 08

 

Teksten som er skrevet inn i bildet, Les couleurs propres de la vie se foncent, dansent, et se dégagent autour de la Vision, sur le chantier, er hentet fra Arthur Rimbauds «Being Beauteous».

Den engelske oversettelsen er:  Life’s own colors darken, dance, and drift around the Vision in the making.

Blekk, pensel og blyant på akvarellark, 32 x 41 cm.

 

Visuell improvisasjon nr. 04 og nr. 05

Visuell improvisasjon nr. 04

Visuell improvisasjon nr. 05

Serien Visuell improvisasjon er en daglig tegneøkt som gjøres på morgenen og det brukes fra en halv til én time på et motiv. Jeg starter med et mentalt bilde, starter å tegne og improviserer underveis, – derav tittelen. Tegningene fungerer bra som skissemateriale og et arkiv for mulige motiver og prosjekter senere.

Visuell improvisasjon nr. 02 og nr. 03

Det første er Visuell improvisasjon nr. 02. Teksten i bildet er fra Arthur Rimbauds «Une saison en enfer» (Årstid i helvete), og diktet «Alchimie du verbes».

Teksten som er skrevet inn er her i engelsk oversettelse:

My turn now. The story of one of my insanities.

For a long time I boasted that I was master of all possible landscapes and I thought the great figures of modern painting and poetry were laughable.

What I liked were: absurd paintings, pictures over doorways, stage sets, carnival backdrops, billboards, bright-colored prints; old-fashioned literature, church Latin, erotic books full of misspellings, the kind of novels our grandmothers read, fairy tales, little children’s books, old operas, silly old songs, the nave rhythms of country rimes.

I dreamed of Crusades, voyages of discovery that nobody had heard of, republics without histories, religious wars stamped out, revolutions in morals, movements of races and continents:

… men siden diktet ikke er ferdig der tegningen avslutter, så kan du lese resten på denne linken Alchemy of the Word

I Visuell improvisasjon nr. 03 fant jeg en form som finnes inne i øret, som styrer balansefunskjonen. Bildet har fått tittelen «l’enchantement» fra fransk og betyr trolldom eller fortryllelse.