Blyant og blekk med pensel på A2 ark (42 x 59 cm).

Dagens oppvarmingstegning har fått tittelen ”Départ” og er fra et dikt av Arthur Rimbauds ”Illuminasjoner”. Hele diktet er skrevet med blyant og dannet grunnlaget for tegningen. Teksten fra oppvarmingstegningen har jeg også skrevet nedest i innlegget. «Départ» betyr start eller avreise på fransk.

Jeg har også tidligere arbeid med tekstfragmenter i bilder, senest i utstillingen ”Coloured Plates”.

Bildet under har tittelen «Man følger den røde veien for å komme til det tomme vertshuset» (2011). Her ble også originalteksten fra Rimbauds dikt skrevet med blyant og kan så vidt skimtes i originalakvarellen.

«Départ» av Arthur Rimbaud

Assez vu. La vision s’est rencontrée à tous les airs.

Assez eu. Rumeurs des villes, le soir, et au soleil, et toujours.

Assez connu. Les arrêts de la vie. Ô Rumeurs et Visions!

Départ dans l’affection et le bruit neufs!