Bildene fra serien med oppvarmingtegninger har nå endret noe funksjon og karakter. De skal fortsatt arbeides med ut fra impulser og improvisasjon, – her og nå, innenfor en avsatt tid. Siden oppvarming er noe jeg forbinder med sport, og dette er langt fra sportslig aktivitet, så er dagens tegninger nå heller blitt improvisasjoner.