Visuell improvisasjon nr. 04

Visuell improvisasjon nr. 05

Serien Visuell improvisasjon er en daglig tegneøkt som gjøres på morgenen og det brukes fra en halv til én time på et motiv. Jeg starter med et mentalt bilde, starter å tegne og improviserer underveis, – derav tittelen. Tegningene fungerer bra som skissemateriale og et arkiv for mulige motiver og prosjekter senere.