Teksten som er skrevet inn i bildet, Les couleurs propres de la vie se foncent, dansent, et se dégagent autour de la Vision, sur le chantier, er hentet fra Arthur Rimbauds «Being Beauteous».

Den engelske oversettelsen er:  Life’s own colors darken, dance, and drift around the Vision in the making.

Blekk, pensel og blyant på akvarellark, 32 x 41 cm.