Her er tegninger fra serien «Visuell improvisasjon» fra uka som har gått. Fortsatt er det blekk og pensel på akvarellpapir, 32 x 41 cm.

«Visuell improvisasjon nr. 20. «

«Visuell improvisasjon nr. 19. «

«Visuell improvisasjon nr. 18. «

«Visuell improvisasjon nr. 17. «

Fram til nå har jeg laget oppvarmingstegningene kun de dagene som jeg jobber i atelieret. Nå lurer jeg på om serien skal følge en annen syklus? Jeg har to alternativer:

  • lage én oppvarmingstegning i det samme formatet, 32 x 41 cm med blekk og pensel, på de dagene som jeg er i atelieret. Eller:
  • lage én oppvarmingstegning hver eneste dag, mandag t.o.m fredag, og heller ha ulike formater. De dagene jeg ikke er i atelieret kan jeg heller bruke kortere tid, 10-15 minutter, på alt fra post-it lapper, skriveark og kvittering.

Hva høres mest naturlig ut i en tegnesyklus og innen for en serien med tegninger? Holde meg til formatet og de dagene jeg er i atelieret, eller prioritere den daglige rutinen uavhengig av sted og situasjon?

Innspill mottas med stor takk!