Bilfritt er Fredrikstad sentrum på sitt beste

Publisert i Fredrikstad Blad 26.10.2015

Debatten om bilfritt sentrum i Oslo har gått friskt etter at Miljøpartiet De Grønne har skrevet en samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Når en by som Oslo kan gå inn for et så spennende og miljøvennlig forslag, kan dette også bli Fredrikstad på sitt beste.

Som innbyggere velger vi ofte det mest komfortable, raskeste og billigste alternativet for transport. I dag er det med bilen. Når kollektive løsninger, å gå og sykle, blir både raskere, hyggeligere, sunnere, tryggere og billigere,  ja da vil de aller fleste av oss velge disse alternativene i stedet. Det må bli best å komme seg gjennom sentrum uten bil.

Mye godt arbeid er startet med sentrumsutviklingen. Denne utviklingen må videreføres og forsterkes. Sentrum må ikke bli en grå gjennomfartsåre for bil. Det er menneskene, ikke bilen, som skaper liv i sentrum.

Det viser seg at byer i Europa som har bykjerner med bilfri ogmiljøvennlig profil både blir godt besøkt og scorer høyt som handle- og bosteder. Skal Fredrikstad by bli mer attraktiv for den oppvoksende generasjon, må vi utvikle byen i en grønnere og mer trendy retning.

Vi oppfordrer de andre partiene i bystyret om å støtte Miljøpartiet De Grønne i vårt arbeid for at frisk luft, god folkehelse og livlig handel skal bli bærebjelker i en moderne sentrumsutvikling.

 

Animasjon vises på Oslo S

Denne måneden vises animasjonen «Combating Decorative Flowers» på Oslo Sentralbanestasjon.

05-stills-combatingHer er utdrag fra pressemeldingen:

Program for mai 2013

Oslo Screen Festival har gleden å presentere tre korte animasjoner for videoprogrammet på Oslo S.

Combating Decorative Flowers (2010), av Ida Julsen

Filmen tar tilskueren med gjennom et mønster basert på dekorative blomster og over i et surrealistisk unvivers. Julsen bruker tidlige eksperimentelle filmer som inspirasjon, slik som Man Rays «Le retour à la raison» fra 1923.

Ida Julsen arbeider med 3D-animasjon, akvarell og tegning. Hun er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo.

If a tree falls… (2012), av Espen Tversland

Animasjonsvideoen er en del av en serie videoer som har sitt utgangspunkt i en romantisk idé om å bli ett med naturen. Espen Tversland er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo og har deltatt på flere utstillinger og tverrfaglige kunstprosjekter.

Whirr (2006), av Timo Katz

Filmen er en animasjon som viser hvordan et hus gjennomgår ulike stil- og arkitektoniske endringer gjennom skifte av eiere, fra 60-tallet og fremover.

Timo Katz er bosatt i Leipzig og udannet i foto og filmdesign fra universitetet i Bielefeld. Han har arbeidet med eksperimentell film og video siden 2002.
Oslo Screen Festival er en internasjonal festival for videokunst som startet i 2008 og som finner sted i Oslo annenhvert år. Målet med festivalen er å etablere en plattform for videokunst i Norge.

Oslo Screen Festival er støttet av Norsk kulturråd og Oslo kommune.

Rom for kunst er den temporære kunstsatsingen til Rom Eiendom AS og har vært drevet siden 2001 på Oslo S. Rom Eiendom AS har fra og med 2012 inngått et samarbeid med Hovind og Kunsthall Oslo som de nye ansvarlige for Rom for kunst.

http://screenfestival.no/
http://romforkunst.info/

Om koder

Før 3D animasjon ble den store lidenskapen, var nettkunst og bruk av web browseren en stor interesse. Nettleseren ble et slags lerret og enkle HTML-koder var materialet for å få ting til å skje på skjermen.

3D softwaret Blender er laget ved hjelp av koder og Python er programmeringsspråket. Fra Code.org finnes et egen gratis, nettbasert kurs, Codeacademy, om du vil lære programmering.

(En egen liste over nyttige nettadresser finnes i margen til høyre her i bloggen og heter «Lær koding»)

Videoen under er fra Blender Cookie og viser hvordan man kan gå inn i programmet og se på, eller endre selve interfacen, ved hjelp av script.

Under kan du se kodene til nettkunstarbeidet Look: Colored background (2008)

<html>
<head>
<title>*look: colored background!</title>
<script language=»JavaScript» type=»text/JavaScript»>
<!– Skjul scriptet for eldre nettlesere
bGrounds = new Array(«aqua»,»black»,»blue»,»blueviolet»,»brown»,»burlywood»,»cadetblue»,»chartreuse»,»chocolate»,»coral»,
«cornflowerblue»,»crimson»,»cyan»,»darkblue»,»deeppink»,»deepskyblue»,»dimgrey»,»dodgerblue»,»firebrick»,»forestgreen»,
«fuchsia»,»gainsboro»,»gold»,»goldenrod»,»grey»,»green»,»greenyellow»,»hotpink»,»indianred»,»indigo»,
«khaki»,»lavender»,»lawngreen»,»lightblue»,»lightcoral»,»lightcyan»,»lightgrey»,»lightgreen»,»lightpink»,»lightsalmon»,
«lime»,»limegreen»,»linen»,»magenta»,»maroon»,»mediumaquamarine»,»mediumblue»,»navy»,»oldlace»,»olive»,
«olivedrab»,»orange»,»orangered»,»orchid»,»plum»,»red»,»royalblue»,»sienna»,»white»,»yellow»)
thisBG = 0
bgColorCount = bGrounds.length
function rotateBG() {
if (document.images) {
thisBG++
if (thisBG == bgColorCount) {
thisBG = 0
}
document.bgColor=bGrounds[thisBG]
setTimeout(«rotateBG()»,1 * 1000)
}
}
// Slutt &aring; skjule scriptet –>
</script>
</head>
<body bgcolor=»aqua» onLoad=»rotateBG()»>
</body>
</html>

På alle nettsider kan du se kodene som siden er bygget opp av ved å høyreklikke og gå til «Vis sidekilde».

Eller du kan bruke programmet Scratch for barn å lage din egen pus. Last ned fra Kodeklubben.

Lykke til!

ScratchPus

Fremdriftsplan for videoinstallasjon

Prosjektet Entropy in Order er i startfasen og modellering av rosemalingsformer i 3D, starter rett etter påskeferien.

For arbeid i 3D, er det en fordel å lage en oversikt over forventet tid man trenger til de forskjellige delene av prosjektet, og med flere deadliner.

Installasjonen vil bestå av fire videoprojeksjoner. Det blir fire animasjoner ut fra én scene med fire kameraer. Dette kommer jeg nærmere tilbake til senere i produksjonen.

FRAMDRIFTSPLAN-Entropy-idajulsen-open

Studieturene har gått til Norsk Folkemuseum. Der har jeg tatt bilder og gjort research, og jobber nå med å plukke ut former som skal modelleres.

Mer om prosjektet og andre utprøvinger i forrige innlegg: Nytt prosjekt: Entropy in Order

Neste innlegg kommer om en ukes tid.

Nytt prosjekt: Entropy in Order

Dette halvåret og fram til oktober, jobber jeg mot ferdigstillelse av en videoinstallasjon. Med prosjektet Entropy in Order ser jeg hvordan rosemalingmønstre kan utforskes i CGI animasjon.

Det er med stor glede og takknemlighet at prosjektet er støttet av Kulturrådets ordning, Kunst og ny teknologi. Det er et par instanser til jeg også har søkt om prosjektstøtte, og svar på disse kommer utover våren.

Installasjonen vil vises på fire lerreter, med fire videoprojeksjoner  som lyser mot hvert lerret. Videoinstallasjonen blir 5-8 minutter lang og skal vises i loop.

Robert Smithson skrev teksten ”Entropy and the New Monuments” i 1966, og tok utgangspunkt i science fiction arkitektur og sammenlignet det med minimalistiske skulpturer. Denne sammenstillingen av tradisjoner som opprinnelig ikke har noe med hverandre, men danner nye synteser, er det jeg vil arbeide med i prosjektet Entropy in Order.

Har så vidt startet modelleringen av 3D formene. Noen ganger er det fristende å trekke ut en detalje og improvisere i programmet Blender. Her er en form jeg startet med.

Border01I bildet nedenfor sjekket jeg hvordan det ville se ut om linjene i rosemalingsborden ble laget som plater à la papir, og da ble resultat slik.

Border02Så vred jeg formen rundt og nærmere kamera, og da ble det slik som på bildet under.

Border03aVil understreke at dette ikke er bilder fra hovedprosjektet, men heller pause-freestyle-modellering. Mer om prosjektet kommer utover våren.

For de som er interessert i det tekniske, så er formen først modeller ved hjelp av Bezier curves (bilde 1). Så ble en enkel ny Bezier curve lagt til. Rosemalingslinjene ble i feltet Geometry, Bevel Object, valgt til å følge den enkle Bezier curven, slik at linjene fikk karakter av å være plater eller ark. (Bilde 2). I det siste bildet er formen bare snudd og lagt nærmere kamera.

Neste innlegg kommer om en uke igjen. Neste lørdag.

Blender-workshop på Einar Granum Kunstfagskole

Einar Granum Kunstfagskole holdt jeg nylig en workshop i 3D programmet Blender.

Det passer derfor bra at nettstedet Blender Cookie akkurat nå har laget flere videoer som tar for seg det mest grunnleggende i programmet. Anbefaler denne videorekken på det sterkeste.

Blender Basics – Introduction for beginners

Jeg håper studentene på workshopen fikk utbytte av introduksjonen. Forhåpentlig vil noen fortsette og lære seg softwaret, bli spennende kunstnere som bruker 3D animasjon som teknikk, bli spillutviklere eller 3D animatører. 

Pixar Animation Studio‘s egen Tony Derose uttalte nylig i et intervju at «… open-source software like Blender can do almost everything Pixar’s software can do«, så dette er et godt argument for at både kunst- og designskoler med fordel kan innføre Blender som et digitalt redskap, slik Granum nå har gjort.

Her er bilder fra en oppgave på workshopen der modellering og å legge på materialer i en frokostscene, skulle testes.

FrokostBilde fra Blenderfilen av Frokost-bildet.

Frokost

Ønsker studentene lykke til videre!

Neste innlegg kommer neste lørdag, og da kommer info om produksjonen av videoinstallasjonen «Entropy in Order». Prosjektet er støtte av Kulturrådet, Kunst og ny teknologi.