Om koder

Før 3D animasjon ble den store lidenskapen, var nettkunst og bruk av web browseren en stor interesse. Nettleseren ble et slags lerret og enkle HTML-koder var materialet for å få ting til å skje på skjermen.

3D softwaret Blender er laget ved hjelp av koder og Python er programmeringsspråket. Fra Code.org finnes et egen gratis, nettbasert kurs, Codeacademy, om du vil lære programmering.

(En egen liste over nyttige nettadresser finnes i margen til høyre her i bloggen og heter «Lær koding»)

Videoen under er fra Blender Cookie og viser hvordan man kan gå inn i programmet og se på, eller endre selve interfacen, ved hjelp av script.

Under kan du se kodene til nettkunstarbeidet Look: Colored background (2008)

<html>
<head>
<title>*look: colored background!</title>
<script language=»JavaScript» type=»text/JavaScript»>
<!– Skjul scriptet for eldre nettlesere
bGrounds = new Array(«aqua»,»black»,»blue»,»blueviolet»,»brown»,»burlywood»,»cadetblue»,»chartreuse»,»chocolate»,»coral»,
«cornflowerblue»,»crimson»,»cyan»,»darkblue»,»deeppink»,»deepskyblue»,»dimgrey»,»dodgerblue»,»firebrick»,»forestgreen»,
«fuchsia»,»gainsboro»,»gold»,»goldenrod»,»grey»,»green»,»greenyellow»,»hotpink»,»indianred»,»indigo»,
«khaki»,»lavender»,»lawngreen»,»lightblue»,»lightcoral»,»lightcyan»,»lightgrey»,»lightgreen»,»lightpink»,»lightsalmon»,
«lime»,»limegreen»,»linen»,»magenta»,»maroon»,»mediumaquamarine»,»mediumblue»,»navy»,»oldlace»,»olive»,
«olivedrab»,»orange»,»orangered»,»orchid»,»plum»,»red»,»royalblue»,»sienna»,»white»,»yellow»)
thisBG = 0
bgColorCount = bGrounds.length
function rotateBG() {
if (document.images) {
thisBG++
if (thisBG == bgColorCount) {
thisBG = 0
}
document.bgColor=bGrounds[thisBG]
setTimeout(«rotateBG()»,1 * 1000)
}
}
// Slutt &aring; skjule scriptet –>
</script>
</head>
<body bgcolor=»aqua» onLoad=»rotateBG()»>
</body>
</html>

På alle nettsider kan du se kodene som siden er bygget opp av ved å høyreklikke og gå til «Vis sidekilde».

Eller du kan bruke programmet Scratch for barn å lage din egen pus. Last ned fra Kodeklubben.

Lykke til!

ScratchPus

Fremdriftsplan for videoinstallasjon

Prosjektet Entropy in Order er i startfasen og modellering av rosemalingsformer i 3D, starter rett etter påskeferien.

For arbeid i 3D, er det en fordel å lage en oversikt over forventet tid man trenger til de forskjellige delene av prosjektet, og med flere deadliner.

Installasjonen vil bestå av fire videoprojeksjoner. Det blir fire animasjoner ut fra én scene med fire kameraer. Dette kommer jeg nærmere tilbake til senere i produksjonen.

FRAMDRIFTSPLAN-Entropy-idajulsen-open

Studieturene har gått til Norsk Folkemuseum. Der har jeg tatt bilder og gjort research, og jobber nå med å plukke ut former som skal modelleres.

Mer om prosjektet og andre utprøvinger i forrige innlegg: Nytt prosjekt: Entropy in Order

Neste innlegg kommer om en ukes tid.

Nytt prosjekt: Entropy in Order

Dette halvåret og fram til oktober, jobber jeg mot ferdigstillelse av en videoinstallasjon. Med prosjektet Entropy in Order ser jeg hvordan rosemalingmønstre kan utforskes i CGI animasjon.

Det er med stor glede og takknemlighet at prosjektet er støttet av Kulturrådets ordning, Kunst og ny teknologi. Det er et par instanser til jeg også har søkt om prosjektstøtte, og svar på disse kommer utover våren.

Installasjonen vil vises på fire lerreter, med fire videoprojeksjoner  som lyser mot hvert lerret. Videoinstallasjonen blir 5-8 minutter lang og skal vises i loop.

Robert Smithson skrev teksten ”Entropy and the New Monuments” i 1966, og tok utgangspunkt i science fiction arkitektur og sammenlignet det med minimalistiske skulpturer. Denne sammenstillingen av tradisjoner som opprinnelig ikke har noe med hverandre, men danner nye synteser, er det jeg vil arbeide med i prosjektet Entropy in Order.

Har så vidt startet modelleringen av 3D formene. Noen ganger er det fristende å trekke ut en detalje og improvisere i programmet Blender. Her er en form jeg startet med.

Border01I bildet nedenfor sjekket jeg hvordan det ville se ut om linjene i rosemalingsborden ble laget som plater à la papir, og da ble resultat slik.

Border02Så vred jeg formen rundt og nærmere kamera, og da ble det slik som på bildet under.

Border03aVil understreke at dette ikke er bilder fra hovedprosjektet, men heller pause-freestyle-modellering. Mer om prosjektet kommer utover våren.

For de som er interessert i det tekniske, så er formen først modeller ved hjelp av Bezier curves (bilde 1). Så ble en enkel ny Bezier curve lagt til. Rosemalingslinjene ble i feltet Geometry, Bevel Object, valgt til å følge den enkle Bezier curven, slik at linjene fikk karakter av å være plater eller ark. (Bilde 2). I det siste bildet er formen bare snudd og lagt nærmere kamera.

Neste innlegg kommer om en uke igjen. Neste lørdag.

Stillbilde fra “Corridor of Uncertainty”

Animasjonen “Corridor of Uncertainty” skal vises i Galleri Svae på Gjøvik fra 28. april. Deretter vises den i Fredrikstad kunstforening fra 5. mai. Her er et par stillbilder fra den blågrå sekvensen:

Tidligere innlegg om prosjektet kan leses her:

Horisont og hav som CGI, computer generated image

Produksjonsstart av 3D animasjon

Testvideo av animert tekstur

Her er en test jeg gjorde i programmet Blender med å animere en tekstur.

 

Det står kort om hvordan det er gjort, for de som er interessert i funksjoner i Blenderprogrammet på youtubesiden for animasjonen. Under er et screenshot fra selve programmet. Det er panelet for tekstur som vises til høyre, og feltet som er markert med gult, er der det er animert.

Selve formen er laget på samme måte som i en tutorial fra Blenderguru, «How to Make a Realistic Asteroid».

Horisont og hav som CGI, computer generated image

Sekvensen med horisont og hav til animasjonen «Corridor of Uncertainty» er klar til å rendres ferdig. Her er bilder fra prosessen med å lage selve havet. Siden alt er laget i datamaskinen, så kalles dette for CGI bilder, computer generated image.

Det siste bilde er det som skal brukes i den computeranimerte sekvensen.

I dag har jeg arbeidet med å modellere scenen til en annen sekvens, av en korridor. Bilder fra denne kommer senere. Her følger tidligere innlegg om animasjonen som jeg holder på med.

Produksjonsstart av 3D animasjon, fra 4. januar 2012

Morgen i atelieret, fra 18. januar 2012

«Corridor of Uncertainty» skal vises på Galleri Svae på Gjøvik og i Fredrikstad kunstforening senere denne våren.