Om koder

Før 3D animasjon ble den store lidenskapen, var nettkunst og bruk av web browseren en stor interesse. Nettleseren ble et slags lerret og enkle HTML-koder var materialet for å få ting til å skje på skjermen.

3D softwaret Blender er laget ved hjelp av koder og Python er programmeringsspråket. Fra Code.org finnes et egen gratis, nettbasert kurs, Codeacademy, om du vil lære programmering.

(En egen liste over nyttige nettadresser finnes i margen til høyre her i bloggen og heter «Lær koding»)

Videoen under er fra Blender Cookie og viser hvordan man kan gå inn i programmet og se på, eller endre selve interfacen, ved hjelp av script.

Under kan du se kodene til nettkunstarbeidet Look: Colored background (2008)

<html>
<head>
<title>*look: colored background!</title>
<script language=»JavaScript» type=»text/JavaScript»>
<!– Skjul scriptet for eldre nettlesere
bGrounds = new Array(«aqua»,»black»,»blue»,»blueviolet»,»brown»,»burlywood»,»cadetblue»,»chartreuse»,»chocolate»,»coral»,
«cornflowerblue»,»crimson»,»cyan»,»darkblue»,»deeppink»,»deepskyblue»,»dimgrey»,»dodgerblue»,»firebrick»,»forestgreen»,
«fuchsia»,»gainsboro»,»gold»,»goldenrod»,»grey»,»green»,»greenyellow»,»hotpink»,»indianred»,»indigo»,
«khaki»,»lavender»,»lawngreen»,»lightblue»,»lightcoral»,»lightcyan»,»lightgrey»,»lightgreen»,»lightpink»,»lightsalmon»,
«lime»,»limegreen»,»linen»,»magenta»,»maroon»,»mediumaquamarine»,»mediumblue»,»navy»,»oldlace»,»olive»,
«olivedrab»,»orange»,»orangered»,»orchid»,»plum»,»red»,»royalblue»,»sienna»,»white»,»yellow»)
thisBG = 0
bgColorCount = bGrounds.length
function rotateBG() {
if (document.images) {
thisBG++
if (thisBG == bgColorCount) {
thisBG = 0
}
document.bgColor=bGrounds[thisBG]
setTimeout(«rotateBG()»,1 * 1000)
}
}
// Slutt &aring; skjule scriptet –>
</script>
</head>
<body bgcolor=»aqua» onLoad=»rotateBG()»>
</body>
</html>

På alle nettsider kan du se kodene som siden er bygget opp av ved å høyreklikke og gå til «Vis sidekilde».

Eller du kan bruke programmet Scratch for barn å lage din egen pus. Last ned fra Kodeklubben.

Lykke til!

ScratchPus

Nytt prosjekt: Entropy in Order

Dette halvåret og fram til oktober, jobber jeg mot ferdigstillelse av en videoinstallasjon. Med prosjektet Entropy in Order ser jeg hvordan rosemalingmønstre kan utforskes i CGI animasjon.

Det er med stor glede og takknemlighet at prosjektet er støttet av Kulturrådets ordning, Kunst og ny teknologi. Det er et par instanser til jeg også har søkt om prosjektstøtte, og svar på disse kommer utover våren.

Installasjonen vil vises på fire lerreter, med fire videoprojeksjoner  som lyser mot hvert lerret. Videoinstallasjonen blir 5-8 minutter lang og skal vises i loop.

Robert Smithson skrev teksten ”Entropy and the New Monuments” i 1966, og tok utgangspunkt i science fiction arkitektur og sammenlignet det med minimalistiske skulpturer. Denne sammenstillingen av tradisjoner som opprinnelig ikke har noe med hverandre, men danner nye synteser, er det jeg vil arbeide med i prosjektet Entropy in Order.

Har så vidt startet modelleringen av 3D formene. Noen ganger er det fristende å trekke ut en detalje og improvisere i programmet Blender. Her er en form jeg startet med.

Border01I bildet nedenfor sjekket jeg hvordan det ville se ut om linjene i rosemalingsborden ble laget som plater à la papir, og da ble resultat slik.

Border02Så vred jeg formen rundt og nærmere kamera, og da ble det slik som på bildet under.

Border03aVil understreke at dette ikke er bilder fra hovedprosjektet, men heller pause-freestyle-modellering. Mer om prosjektet kommer utover våren.

For de som er interessert i det tekniske, så er formen først modeller ved hjelp av Bezier curves (bilde 1). Så ble en enkel ny Bezier curve lagt til. Rosemalingslinjene ble i feltet Geometry, Bevel Object, valgt til å følge den enkle Bezier curven, slik at linjene fikk karakter av å være plater eller ark. (Bilde 2). I det siste bildet er formen bare snudd og lagt nærmere kamera.

Neste innlegg kommer om en uke igjen. Neste lørdag.

Blender-workshop på Einar Granum Kunstfagskole

Einar Granum Kunstfagskole holdt jeg nylig en workshop i 3D programmet Blender.

Det passer derfor bra at nettstedet Blender Cookie akkurat nå har laget flere videoer som tar for seg det mest grunnleggende i programmet. Anbefaler denne videorekken på det sterkeste.

Blender Basics – Introduction for beginners

Jeg håper studentene på workshopen fikk utbytte av introduksjonen. Forhåpentlig vil noen fortsette og lære seg softwaret, bli spennende kunstnere som bruker 3D animasjon som teknikk, bli spillutviklere eller 3D animatører. 

Pixar Animation Studio‘s egen Tony Derose uttalte nylig i et intervju at «… open-source software like Blender can do almost everything Pixar’s software can do«, så dette er et godt argument for at både kunst- og designskoler med fordel kan innføre Blender som et digitalt redskap, slik Granum nå har gjort.

Her er bilder fra en oppgave på workshopen der modellering og å legge på materialer i en frokostscene, skulle testes.

FrokostBilde fra Blenderfilen av Frokost-bildet.

Frokost

Ønsker studentene lykke til videre!

Neste innlegg kommer neste lørdag, og da kommer info om produksjonen av videoinstallasjonen «Entropy in Order». Prosjektet er støtte av Kulturrådet, Kunst og ny teknologi.